In 1919 kregen vrouwen actief kiesrecht en mochten ze stemmen. In de laatste decennia is het aantal vrouwen in de politiek toegenomen. Maar de laatste vijf jaar lijkt er sprake te zijn van stagnatie of zelfs achteruitgang. Het percentage in de politiek is zelfs na de laatste Tweede Kamerverkiezingen laag. Lager zelfs dan het percentage van dat in 2010: 40 procent. Vooral niet-witte vrouwen zijn extreem ondervertegenwoordigd in onze politiek.

Het aandeel gemeenteraadsleden is het hoogste, maar blijft nog steeds hangen op grofweg 1 op de 4. Overigens is het op provinciaal niveau het slechtst gesteld als het aankomt op vrouwelijke vertegenwoordiging. Het percentage vrouwelijke dijkgraven is in 2017 is ongeveer even groot als het percentage vrouwelijke Tweede Kamerleden in 1970. Het aantal vrouwelijke raadsleden is op Zeeland na het allerlaagste in Noord-Brabant!

Dit komt doordat er nog altijd te weinig vrouwen hoog op kieslijsten staan. Vrouwen die niet op de kieslijst staan, kunnen ook niet in de gemeenteraad komen. Daarom geloven wij dat onze partij noodzakelijk is om het tij te breken. Verandering begint bij jezelf en onze visie is dat een partij nodig is waarbij vrouwen steun kunnen vinden bij elkaar en daardoor samen verder kunnen komen. Doet u mee? Druk hier en kijk wat u kunt betekenen!

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.