Jarenlang hebben we de campagne gevoerd ‘stem op een vrouw’, maar er is nog geen eerlijke vertegenwoordiging. Hoe kan dit? Te weinig vrouwen in de politiek leidt tot seksisme, vooroordelen en onvoldoende oog voor de hele samenleving. Want hoe goed een man ook is, hij weet nooit hoe het is vrouw te zijn.

Maar hoe kan het nou zo zijn dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn? NPO heeft hier onderzoek naar gedaan. Het lage percentage vrouwen in de politiek komt onder andere door stereotypes. We hebben bepaalde verwachtingen van mannen, bijvoorbeeld: leiderschap en daadkracht. Bij vrouwen kijken we naar uiterlijk en verzorging. Uit onderzoek van de Colombia Business School bleek dit ook: bij dezelfde cv’s worden mannen beoordeeld als krachtig, terwijl vrouwen worden gezien als arrogant. Van alle landen in Europa werken Nederlandse vrouwen de minste en nergens is het verschil tussen man en vrouw zo groot als in Nederland.

De Gemeenteraad van Uden. Met nauwelijks een vrouw te zien.

Als je in de politiek rondvraagt hoe het kan komen dat er zo weinig vrouwen zijn, krijg je vaak hetzelfde antwoord: ‘Het gaat om kwaliteit, niet om geslacht!”. Maar wie zegt dat de twee niet samengaan? Er zijn genoeg slimme, intelligente en stoere vrouwen te vinden. Toch zie je zie niet vaak genoeg in de politiek.

Stereotypen zorgen ervoor dat minder vrouwen minder vaak worden benaderd voor invloedrijke banen. Daarom zijn er minder vrouwen te vinden op kieslijsten. De oplossing volgens VROUW Maashorst is het creëren van een partij waar vrouwen in een welkome en veilige sfeer kunnen opereren. We willen niet dat vrouwen op basis van vooroordelen worden tegengehouden. We kunnen het, samen gaan we dat laten zien. Help je ons mee?

Home » Hoe stereotypen vrouwen in de politiek bedreigen

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.