Hoe vaak heb je wel niet gehoord: ‘het gaat niet om geslacht, maar om kwaliteit’? Deze zin wordt vaak uitgesproken door mannen, als hen gevraagd wordt waarom er zo weinig vrouwen zijn. Toch blijkt dit niet het geval.

In Zweden is een onderzoek gepubliceerd, waarbij werd gekeken naar het effect van en 50/50 verdeling van mannen en vrouwen. Hieruit bleek dat juist onder mannen behoorlijk competitie ontstond en kregen alleen de beste mannen én vrouwen een plek op de lijst. Eerst was het voor mannen vanzelfsprekender dat ze op de lijst kwamen, waardoor vooral middelmatige mannen een plek kregen. Aan de top is slechts een beperkt aantal stoelen te verdelen. Daardoor wordt voor mannen de kans kleiner een hoge plek te krijgen, waardoor vrouwen meer kas krijgen. Dat een quota ten koste gaat van kwaliteit, wordt dus niet ondersteund door onderzoek.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.